شبکه

Join a Computer to a Domain

پس از نصب domain باید کلاینت ها را به آن وارد کرد که به این کار Join a Computer to a Domain یا جوین کردن کامپیوتر به دامین گفته می شود.

قبل از اینکه یک کامپیوتر به دامین join شود تنها می تواند به صورت لوکال لاگین کند ولی بعد از join به دامین می تواند وارد دامین شود و از منابع آن با توجه به اجازه دسترسی داده شده به آن استفاده کند.

جهت join کردن یک کامپیوتر به به دامینی که قبلا ساخته ایم مراحل زیر را دنبال کنید:

how to Join a Computer to a Domain

دکمه بازگشت به بالا