شبکه

کلاس IP در شبکه های کامپیوتری چیست؟

کلاس ip : با توجه به وسعت شبکه ها و تعداد کامپیوترها یا نودهای موجود
در آنها ip address ها را میتوان به کلاس های مختلفی تقسیم نمود.
به طور کلی کلاس های ip شامل : A , B , C , D , E می باشد که از کلاس E عملا استفاده نمیشود.
در ویدئوی زیر میتوانید کلاس های مختلف و تمایز آنها را در وسعت شبکه مشاهده نمایید.

نوشته های مشابه

برای مثال میتوانند 128 آدرس netid یا زیرشبکه و جدود 17 میلیون hostid یا کامپیوتر مجزا را آدرس دهی نمایند.
آی پی آدرس های کلاس D به منظور عمیات چند پخشی یا multicasting استفاده میشود.
هر کلاس IP دارای رنج مشخصی می باشد که تشخیص نوع کلاس را برای ما آسان می کند.

در آی پی آدرسهای کلاس A بایت اول بین 0 تا 127
در کلاس B بین 128 تا 191
در کلاس C بین 192 تا 223
در کلاس D بین 224 تا 239
و کلاس E هم که بلااستفاده میباشد رنجی بین 240 تا 255 را داراست.

برای مثال آدرس آی پی 192.168.0.1 به دلیل اینکه با 192 شروع شده است در رنج آی پی مربوط به کلاس C قرار میگیرد.
و بدین ترتیب میتوان از روی ip address کلاس آن را تشخیص داد.

در کلاس A بیت اول مربوط به netid و سه بیت آخر مربوط به hostid است.
به این ترتیب کلاس A دارای تعداد بسیار زیادتری hostid و تعداد کمتری netid است.
با توجه به این خصوصیت کلاس A میتوان از آن در شبکه های وسیعی که دارای نودهای زیادتری می باشد استفاده نمود.
در کلاس B دوبایت اول netid و دو بایت آخر hostid است.
در کلاس C که کاملا در شبکه های با تعداد نود کمتر استفاده میشود یک بایت hostid و سه بایت netid است.

ip classes – کلاس های آی پی

سوالات خود را در این بخش بپرسید

دکمه بازگشت به بالا