سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفاظت از حریم خصوصی

از اینکه از خدمات وبسایت ما (arvandweb.com) استفاده می‌کنید، اعتماد خود را به ما می‌بخشید و ما اهمیت حفاظت از حریم خصوصی شما را بسیار جدی می‌گیریم. در این سیاست حفاظت از حریم خصوصی توضیح می‌دهیم که چگونه اطلاعات شخصی شما را جمع‌آوری، استفاده، آشکارسازی و حفظ می‌کنیم.

جمع‌آوری اطلاعات شخصی
هنگام استفاده از وبسایت ما، ممکن است از شما برخی اطلاعات شخصی درخواست کنیم که به شناسایی شما کمک می‌کنند. این اطلاعات می‌توانند شامل نام، آدرس ایمیل، شماره تماس و دیگر اطلاعات مشابه باشند. ما فقط اطلاعاتی را که به صورت طبیعی و مستقیم از شما دریافت می‌کنیم جمع‌آوری می‌کنیم و هرگز از روش‌های دیگری برای دستیابی به اطلاعات شخصی شما استفاده نمی‌کنیم.

استفاده از اطلاعات شخصی
اطلاعات شخصی‎ای که شما در اختیارمان قرار می‌دهید، برای ارائه خدمات، بهبود وبسایت، ارتباط با شما و ارائه اطلاعات مربوط به خدمات ما استفاده می‌شود. ما از اطلاعات شخصی شما برای ارسال ایمیل‌های تبلیغاتی و اطلاعات مربوط به خدمات استفاده نمی کنیم.

آشکارسازی اطلاعات شخصی
ما هیچگونه اطلاعات شخصی را که از شما دریافت کرده‌ایم، به اشخاص و شرکت‌های خارجی فروخته یا ارائه نمی‌دهیم.

حفظ امنیت اطلاعات شخصی
ما تمهیدات مناسبی را برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما اتخاذ می‌کنیم تا از دسترسی غیرمجاز، استفاده غیرمجاز، تغییر یا اتلاف این اطلاعات جلوگیری شود. اما باید توجه داشته باشید که هیچ روش ارتباطی یا انتقال اطلاعاتی از اینترنت کاملاً امن نیست و ما نمی‌توانیم تضمین کنیم که اطلاعات شخصی شما تحت هر شرایطی مطمئن و ایمن باقی می‌ماند.

تغییرات در سیاست حفاظت از حریم خصوصی
ممکن است این سیاست حفاظت از حریم خصوصی با گذشت زمان تغییر کند یا بروزرسانی شود. هرگاه تغییرات قابل توجهی در این سیاست صورت گیرد، ما اطلاعات لازم را برای شما ارائه خواهیم داد تا بتوانید از این تغییرات مطلع شوید و در صورت لزوم تصمیم‌های مناسبی اتخاذ کنید.

تماس با ما
اگر سوالات، مشکلات یا ابهاماتی در مورد سیاست حفاظت از حریم خصوصی دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما با رویکرد اخلاقی و قوانین حفاظت از حریم خصوصی موضوع را بررسی و پاسخگوی شما خواهیم بود.

Privacy Policy

By using our website (arvandweb.com), you trust us with your information, and we take the protection of your privacy very seriously. In this Privacy Policy, we explain how we collect, use, disclose, and safeguard your personal information.

Collection of Personal Information

When you use our website, we may request certain personal information from you that helps us identify you. This information may include your name, email address, phone number, and similar details. We only collect information that you voluntarily and directly provide to us and we never use other methods to obtain your personal information.

Use of Personal Information

The personal information you provide to us is used to provide services, improve the website, communicate with you, and provide information related to our services. We do not use your personal information for sending promotional emails or service-related information.

Disclosure of Personal Information

We do not sell or disclose any personal information we have collected from you to third parties or external companies.

Security of Personal Information

We take appropriate measures to protect your personal information from unauthorized access, unauthorized use, alteration, or loss. However, please be aware that no method of communication or information transmission over the internet is completely secure, and we cannot guarantee that your personal information will remain absolutely safe and secure under all circumstances.

Changes to the Privacy Policy

This Privacy Policy may be changed or updated over time. If significant changes are made to this policy, we will provide you with the necessary information to keep you informed and enable you to make appropriate decisions if needed.

Contact Us

If you have any questions, concerns, or ambiguities regarding the Privacy Policy, please contact us. We will investigate and respond to your inquiries in an ethical manner and in accordance with privacy laws.

دکمه بازگشت به بالا