شبکه

توپولوژی بی سیم یا wireless

در شبکه wireless دو کامپیوتر که به کارت شبکه بی سیم مجهز می باشند با یکدیگر یا با یک شبکه استاندارد کابلی دیگر ارتباط برقرار می کنند.

نوشته های مشابه

شبکه وایرلس از دو نوع توپولوژی استفاده می کند:
ad hoc
infrastructure

در توپولوژی ad hoc دو کامپیوتر که کارت شبکه بی سیم بر روی آنها نصب شده است به صورت peer to peer یا مستقیم به تبادل اطلاعات می پردازند.
در شبکه infrastructure کامپیوترهایی که مجهز به کارت شبکه معمولی می باشند با یک سخت افزار به نام access point که می تواند به تنهایی روی یک کامپیوتر نصب شود در ارتباط هستند.
در واقع اطلاعات از طریق شبکه وایرلس به access point می رسد،
آن هم به صورت Bridge بسته های اطلاعاتی را به بقیه کامپیوترهایی که در محدوده خود است می فرستد.

wireless lans

انجمن گفتگو

دکمه بازگشت به بالا