شبکه

توپولوژی token ring در شبکه های کامپیوتری

در توپولوژی token ring اطلاعات بدین صورت منتقل می شوند که وقتی که یک کامپیوتر قصد ارسال اطلاعات روی حلقه را داشته باشد، می بایست منتظر دریافت token بماند.
در واقع token اجازه استفاده از محیط می باشد.

وقتی که token بصورت آزاد دریافت شد، کامپیوتر می تواند کنترل آن را در اختیار خود بگیرد و اطلاعات را انتقال دهد. توپولوژی token ring

اطلاعات که شامل آدرس ها می باشند در هدر مربوط به فریم قرار میگیرند و با توکن همراه می شوند.

وقتی که فریم به کامپیوتر مورد نظر برسد، اطلاعات به درون آن ماشین کپی می شوند.
کامپیوترها با نشان دادن یک علامت رسیدن اطلاعات به توکن را اعلام می دارند و فریم مربوطه به حرکت خود ادامه می دهد.
در ادامه ی حرکت وقتی که توکن به محل ارسال از کامپیوتر اول می رسد، به همراه اطلاعات خود از بین می رود و یک توکن جدید در حلقه به گردش در می آید تا بقیه کامپیوترها بتوانند از آن استفاده کنند.

توپولوژی توکن رینگ

شما می توانید مطالب آموزشی خود را در انجمن گفتگو ارسال کنید

دکمه بازگشت به بالا