شبکه

توپولوژی ring یا حلقوی

توپولوژی ring در نگاه اول شاید شباهت بسیاری به توپولوژی star داشته باشد.
به هر حال این نوع شبکه به صورت یک حلقه است.
در این توپولوژی سیگنال همیشه از یک کامپیوتر خارج شده و تا رسیدن به مقصد خود
به صورت حرکت عقربه های ساعت به کار خود ادامه می دهد.
در واقع این عمل بدین صورت است که سیگنال ابتدا به هاب می رود و سپس در ادامه به کامپیوتر بعدی می رسد
و همین عمل به نوبت در هر کامپیوتر انجام می شود یعنی ابتدا به هاب رفته سپس طبق حرکت عقربه های ساعت به کامپیوتر بعدی می رود.

نوشته های مشابه

ring topology – توپولوژی ring

سوالات خود را در انجمن گفتگو بپرسید.

دکمه بازگشت به بالا