شبکه

active directory user and computer console

user and computer console : بعد از نصب اکتیودایرکتوری سه ابزار مربوط به آن نصب می شود.

برای دیدن آنها بر روی start کلیک کنید و به قسمت administrative tools بروید.
همانطور که مشاهده می کنید سه ابزار:
active directory site and services
active directory domain and trusts
active directory users and computers
اضافه شده اند.

در این درس به آموزش این سه گزینه کنسول مدیریتی می پردازیم:

What is Active Directory Users and Computers Console?

دکمه بازگشت به بالا