شبکه

ایجاد و ویرایش حساب های کاربری

در این درس با ایجاد و ویرایش حساب های کاربری در شبکه آشنا خواهید شد.

جهت ایجاد و ویرایش حساب ، فعال، غیر فعال کردن، تغییر پسورد و سایر تنظیمات بر روی نام کاربری افراد در شبکه آموزش زیر را ببینید.

قبل از آن پیشنهاد میکنیم درس قبل را مشاهده کنید.
درس قبل: کنسول مدیریتی

Create, manage, and delete users and groups in Active Directory

دکمه بازگشت به بالا