شبکه

active directory site

یک site اصطلاحا به مجموعه ای از کامپیوترها گفته می شود که با سرعت بالا و به صورت reliable یعنی بدون قطع شدن با هم در ارتباط هستند.
بعد از ایجاد یک سایت DC های درون آن به طور مرتب با هم در ارتباط خواهند بود و این عمل باعث خواهد شد که latency به حداقل خود برسد.

Latency به مدت زمانی اطلاق می شود که تغییرات ایجاد شده درون یک DC بر روی DCهای دیگر نیز کپی شود.

یکی از مهمترین دلایل ایجاد site بهینه سازی استفاده از پهنای باند خط ضعیفی است که بین دو سایت قرار دارد.

DCهایی که درون دو سایت مجزا قرار دارند و از طریق یک خط ضعیف با هم در ارتباطند می توانند در زمانبندی های خاص و با توجه به حجم ترافیک موجود بر روی لینک با یکدیگر ارتباط داشته باشند و اطلاعات خود را replicate نمایند.

شما می توانید برای بهره وری بالاتر از خط این عملیات را در زمانی انجام دهید که بار روی خط کمترین مقدار را دارد.

a site is a group of well-connected computers

دکمه بازگشت به بالا