شبکه

domain controller or DC

domain controller یا DC کامپیوتری در شبکه می باشد که اکتیو دایرکتوری بر روی آن فعال است و از سیستم عامل ویندوز سرور استفاده می کند.
دامین کنترلر وظیفه ذخیره سازی اطلاعات و عملیات replication را برعهده دارد.
اجزا logical اکتیودایرکتوری به عنوان واحدهای replicate محسوب می شوند.

نوشته های مشابه

هر domain controller تنها می تواند درون یک دامین فعالت کند.

به منظور اطمینان از در دسترس بودن همیشه دامین کنترلر، معمولا برای هر دامین حداقل دو دامین کنترلر در نظر گرفته می شود تا در صورت متوقف شدن هر کدام دیگری بتواند به درخواست کلاینت ها پاسخ دهد.

هر دامین کنترلر از چند بخش تشکیل شده است:
domain partition
configuration partition
schema partition
application partition

A domain controller (DC) is a server that responds to security authentication requests within a Windows Server domain.
It is a server on a Microsoft Windows or Windows NT network that is responsible for allowing host access to Windows domain resources.

دکمه بازگشت به بالا