شبکه

ساختار فیزیکی در active directory

در اکتیودایرکتوری ساختار فیزیکی از ساختار منطقی جدا شده است.
ساختار منطقی به منظور سازماندهی و مدیریت کاربران، گروه ها و منابع موجود در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.
ساختار فیزیکی امکان بهینه سازی و مدیریت ترافیک شبکه را برای شما ایجاد خواهد کرد.
ساختار فیزیکی مشخص می کند که ترافیک شبکه و replication بین انها در چه زمانی و کجا اتفاق بیفتد تا بهینه ترین حالت برای شما ایجاد شود.

ساختار فیزیکی از دو عنصر domain controller و site تشکیل شده است.

physical structure

انواع ساختار در اکتیو دایرکتوری

دکمه بازگشت به بالا