شبکه

انواع ساختار در active directory

در این درس میخواهیم درباره انواع ساختار در active directory صحبت کنیم.
یک سازمان و یا شرکت می بایست هر دو ساختار فیزیکی و منطقی را در طراحی شبکه برای رسیدن به اهداف خود در نظر بگیرد.
برای مثال:
در صورتی که شرکت شما تنها یک domain نیاز داشته باشد، ولی شعبه هایی در قسمت های مختلف که فاصله زیادی از هم دارند،
داشته باشد، شما باید سایت های مختلفی را تشکیل دهید تا DC ها در زمانی که ترافیک بر روی شبکه سبکتر است بتوانند با هم replicate داشته باشند.

در مثال دیگر:
در صورتی که کارمندان شرکت شما درون یک ساختمان قرار داشته باشندولی از لحاظ امنیتی لازم باشد که پالیسی های متفاوتی بر روی آنها اعمال شود، شما میتوانید چندین دامین با توجه به نیازتان درون یک سایت ایجاد کنید.

active directory logical and physical structure

انواع ساختار در active directory (فیزیکی و منطقی)

دکمه بازگشت به بالا