شبکه

ساختار منطقی یا لاجیکال active directory

در این قسمت با ساختار منطقی یا لاجیکال active directory و اجزاء مختلف آن آشنا خواهید شد.
اکتیو دایرکتوری اطلاعات مربوط به این ساختار منطقی را در خود ذخیره می کند.

نوشته های مشابه

ساختار منطقی یا لاجیکال active directory شامل موارد زیر می باشد:

objects
organizational units
domains
domain trees
و forests
می باشد که در قسمت های بعدی به طور خلاصه تعریف و نحوه عملکرد هر یک از این اجزا منطقی را شرح خواهیم داد.

the logical structure of active directory

As a directory service, an Active Directory instance consists of a database and corresponding executable code responsible for servicing requests and maintaining the database.
The executable part, known as Directory System Agent, is a collection of Windows services and processes that run on Windows 2000 and later.
Objects in Active Directory databases can be accessed via LDAP, ADSI (a component object model interface), messaging API and Security Accounts Manager services. (Source: wikipedia)

دکمه بازگشت به بالا