شبکه

objects ، اساسی ترین جزء ساختار منطقی اکتیودایرکتوری

objects اساسی ترین جزء ساختار منطقی اکتیودایرکتوری می باشد.
و ارائه کننده یوزرها و منابع موجود در شبکه همچون کامپیوترها و پرینترها می باشد.

به عبارت دیگر هر منبع و یا کاربر درون شبکه یک objects محسوب می شود.

کلاس های object الگو برای آبجکت های موجود در شبکه هستند.
هر شی یا آبجکت توسط مجموعه ای از صفات و مقادیر مشخص می شود.
این صفات مقادیری که میتوان به یک آبجکت اختصاص داد را مشخص میکند.
یک یوزر می تواند دارای صفاتی همچون نام، نام خانوادگی، شهرت، محل کار و میزان اعتبار حساب باشد.
تنها این مقادیر برای هر کاربر قابل تعریف خواهد بود.
برای ساختن یک user object حتما میبایست یک الگو یا template در object class وجود داشته باشد.
در اکتیودایرکتوری به مجموعه object class و attributeهای موجود درآن اصطلاحا اکتیودایرکتوری اسکیما گفته می شود.

هر آبجکت توسط مقادیر خاصی که به attributeها یا صفات آن اختصاص می یابد مشخص میشود.
از آنجایی که اکتیودایرکتوری اطلاعات مربوط به آبجکت ها را به همراه صفات آنها ذخیره میکند، کاربران و برنامه های کاربردی میتوانند به سادگی آبجکت های موجود را بر اساس صفات خاص مورد نظرشان جستجو و پیدا کنند.
برای مثال یک کاربر برای اینکه پرینتر نزدیک به خود را پیدا کند میتواند دنبال پرینتری بگردد که که مقدار مکان آن با مکان شخص یکی باشد.

object in active directory

 

دکمه بازگشت به بالا