شبکه

جستجو و فیلتر در اکتیو دایرکتوری

در این درس می خواهیم مروری بر جستجو و فیلتر ها در اکتیو دایرکتوری داشته باشیم.
اکتیودایرکتوری دارای ابزاری جهت جستجو و پیدا کردن آبجکت ها بر اساس نام و یا سایر خصوصیات مشخص شده برای آنها می باشد.

نوشته های مشابه

این امکان در شرایطی که تعداد آبجکت ها بسیار زیاد مثلا چند هزار آبجکت باشد بسیار مفید و حتی ضروری و حیاتی است.

find user, contact and groups in active directory

دکمه بازگشت به بالا