شبکه

مدل مرجع osi در شبکه

مدل مرجع osi : در ابتدای پیدایش شبکه بسیاری از آنها از نرم افزارها و سخت افزارهای متفاوتی استفاده میکردند.
در نتیجه این شبکه ها توانایی انطباق و ارتباط با یکدیگر را نداشته و یا در صورت ارتباط با مشکلات زیادی مواجه بودند.
همچنین برای آدرس دهی این شبکه ها باید از الگوهای متفاوتی استفاده میشد.
به همین منظور سازمان استاندارهای جهانی ISO برآن شد تا استانداردی را طراحی کند تا فروشندگان و تولیدکنندگان بتوانند بر اساس آن محصولات خود را تولید نمایند.

نوشته های مشابه

به همین منظور در سال 1984 موسسه iso به جهت کمک به ارتباط بین شبکه ها بدون نیاز به تغییرات سخت افزاری زیاد مدل مرجع osi را طراحی نمود و این مدل به عنوان یک استاندارد جهانی در مهندسی ارتباطات به دنیا معرفی شد.
مدل osi از 7 لایه تشکیل شده است.
هدف از تفکیک آن به این 7 لایه تقسیم کار و کاهش پیچیدگی این مدل می باشد.
در این حالت هر لایه وظیفه خاصی را بر عهده دارد و سرویس مشخصی را به لایه بالاتر ارائه می دهد.

لایه اول: Physical
لایه دوم: Data link
لایه سوم: Network
لایه چهارم: Transport
لایه پنجم: Session
لایه ششم: Presentation
لایه هفتم: Application

در ویدئوی زیر مروری کوتاه بر این 7 لایه می کنیم.

OSI model – مدل مرجع osi

مدل OSI یک معماری شبکه نیست، چون هیچ سرویس یا پروتکلی در آن تعریف نمی‌شود.
بلکه یکی از مدل‌های استاندارد و پذیرفته شده‌است که برای طراحی یا توصیف شبکه‌های مخابراتی به کار می‌رود.

دکمه بازگشت به بالا