شبکه

آدرس زیرشبکه و Netid

زیرشبکه : در شبکه برای نوشتن netid باید شماره شبکه را مشخص کنیم.
و به جای hostid ها مقدار صفر را قرار دهیم.

برای مثال آدرس 10.0.0.0 یک زیرشبکه با شماره 10 در کلاس A
آدرس 151.10.0.0 یک زیرشبکه با شماره 151.10 در کلاس B
و آدرس 192.10.1.0 یک زیرشبکه با شماره 192.10.1 در کلاس C را نشان می دهد.

در شبکه چند ip آدرس وجود دارد که رزرو شده می باشند و به منظورهای خاصی از آنها استفاده می شود.
برای مثال آی پی آدرس هایی که با 127 شروع می شوند، آی پی آدرس LoopBack نام دارند
و می توان از آنها برای تست تنظیمات TCP/IP استفاده نمود.
همچنین IP آدرس هایی که 4 بایت آنها 255 است آدرس های Broadcast یا فراگیر می باشند وبسته ای که به این آدرس فرستاده می شود برای همه هاست های موجود در شبکه ارسال می گردد.
روش دیگر برای مشخص کردن محدوده ی netid و hostid مربوط به یک ip آدرس استفاده از subnet mask است.
subnet mask مانند ip آدرس یک عدد 4 بایتی است که در ان به ازای هر بایت netid عدد 255
و به ازای هر بایت hostid عدد 0 قرار میگیرد.

subnet mask – زیرشبکه

subnet mask چیست؟

سوالات خود را در  انجمن بپرسید

دکمه بازگشت به بالا