شبکه

توپولوژی Bus یا خطی

توپولوژی Bus به صورتی است که تمامی کامپیوترها همواره منتظر رسیدن پکت مربوط به خود در شبکه هستند.
و هیچگاه به پکتی که بین دو کامپیوتر رد و بدل می شود و مربوط به آنها نیست جواب نمی دهند.
در این توپولوژی هر گاه کامپیوتری از کار بیفتد، تاثیری در عملکرد شبکه داخلی به وجود نمی آورد.

در صورتی که سیگنالی که بر روی کابل است بعد از رسیدن به مقصد از بین نرود، از فرستادن سیگنال توسط بقیه کامپیوترها بر روی کابل جلوگیری می کند. توپولوژی Bus

برای از بین بردن این سیگنال از دو مقاومت در انتهای کابل استفاده می کنیم.
برای بهتر متوجه شدن کار توپولوژی Bus ویدئوی زیر را نگاه کنید:

bus Topology

سوالات خود را در این بخش بپرسید

دکمه بازگشت به بالا