شبکه

بریج و روتر در شبکه های کامپیوتری

از بریج و روتر هر دو جهت اتصال دو شبکه مختلف استفاده می شود.
ولی مراحلی که به منظور ارسال بسته ها استفاده می شود متفاوت است.
بریج ها دو سگمنت را به هم اتصال می دهند و در لایه دوم یعنی data link کار میکنند.
وقتی که از یک پورت خاص بسته ای به بریج میرسد، ابتدا آدرس مقصد مربوطه را در هدر مربوط به لایه دیتا لینک میخواند سپس با نگاه کردن به جدول آدرس های خود مقصد آن بسته را که ممکن است در یک سگمنت یا در سگمنت دیگر باشد پیدا میکند.

اگر کامپیوتر مبدا و مقصد هر دو در یک سگمنت باشند بریج بسته رسیده را حذف میکند و نادیده میگیرد.
چون در واقع بسته به مقصد مربوطه رسیده است ولی اگه مقصد آن بسته در یک سگمنت دیگر یعنی جدا از سگمنت مبدا باشد
بریج آن بسته را از یکی از پورت های خود خارج میکند.
بریج این کار را به صورت broadcast در تمامی سگمنت انجام میدهد.

مدل مرج OSI

روتر ها در لایه سوم از osi یعنی لایه network تعریف شده اند وجهت اتصال دو شبکه مورد استفاده قرار میگیرند.

وقتی که یک packet از یک پورت به مسیریاب میرسد، روتر فریم لایه دوم را کنار زده و از لایه سوم آدرس مقصد را جهت فرستادن packet میخواند.
در ادامه قبل از فرستادن بسته دادۀ موجود در لایه سوم را مجددا بسته بندی مینماید.
اگر ادرس مقصد و روتر در یک سگمنت باشند روتر packet را مستقیما به آن ارسال میکند در غیر اینصورت آن را به روتر مجاور خود میفرستد تا از طریق آن به مقصد مورد نظر ارسال شود.

bridges-routers | بریج و روتر

سوالات خود را در این بخش بپرسید

دکمه بازگشت به بالا