شبکه

اتصال دو کامپیوتر به روش کراس از طریق کارت شبکه

در این درس با تنظیمات مورد نیاز جهت اتصال دو کامپیوتر به روش کراس
از طریق کارت شبکه آشنا خواهید شد.
انجام این تمرین به شما کمک می کند تا مطالب تئوری گفته شده تا اینجا را به صورت عملی انجام دهید.

نوشته های مشابه

Connect Two Computers using a Crossover Cable

اتصال دو کامپیوتر از طریق کارت شبکه به روش کراس

دکمه بازگشت به بالا