شبکه

اشتراک گذاری فایل ها و منابع در شبکه

مبحثی که در این درس گفته می شود اشتراک گذاری فایل ها و منابع در شبکه است.
در قسمت های قبلی هم گفته شد که یکی از اصلی ترین هدف های راه اندازی شبکه های کامپیوتری
اشتراک منابع است.
در این بخش با نحوه به اشتراک گذاری یک فولدر آشنا خواهید شد.
به یاد داشته باشید که شما می بایست با اکانت مدیر یا اکانتی که در گروه administrators یا power users قرار دارد به سیستم وارد شوید.

نوشته های مشابه

share a folder in network

اشتراک گذاری فایل ها و منابع در شبکه

دکمه بازگشت به بالا