شبکه

tree یا ساختار درختی

در صورتی که دامین های موجود در یک ساختار درختی در کنار هم قرار گیرند اصطلاحا یک tree یا درخت را تشکیل خواهند داد.
در صورتی که دامین دوم به دامین اول وصل شود، این دامین به عنوان child domain نام گذاری خواهد شد.
دامینی که child domain به آن متصل شده است، اصطلاحا parent یا دامین والِد نام دارد.
دامین child خود میتواند یک دامین فرزند داشته باشد که به ان متصل است.
برای تشکیل نام کامل یک دامین، نام child domain با نام دامین والد ترکیب می شود و یک dns name یا نام کامل را تشکیل می دهد.

نوشته های مشابه

domain tree

Domain Trees

دکمه بازگشت به بالا