تایم لاین

مدل مرجع osi در شبکه

مدل مرجع osi

مدل مرجع osi : در ابتدای پیدایش شبکه بسیاری از آنها از نرم افزارها و سخت افزارهای متفاوتی استفاده میکردند. در نتیجه این شبکه ها توانایی انطباق و ارتباط با …

ادامه مطلب »