تایم لاین

ساختار فیزیکی در active directory

ساختار فیزیکی اکتیودایرکتوری

در اکتیودایرکتوری ساختار فیزیکی از ساختار منطقی جدا شده است. ساختار منطقی به منظور سازماندهی و مدیریت کاربران، گروه ها و منابع موجود در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. …

ادامه مطلب »