شبکه و زیرساخت

domain controller or DC

domain controller

domain controller یا DC کامپیوتری در شبکه می باشد که اکتیو دایرکتوری بر روی آن فعال است و از سیستم عامل ویندوز سرور استفاده می کند. دامین کنترلر وظیفه ذخیره …

ادامه مطلب »

ساختار فیزیکی در active directory

ساختار فیزیکی اکتیودایرکتوری

در اکتیودایرکتوری ساختار فیزیکی از ساختار منطقی جدا شده است. ساختار منطقی به منظور سازماندهی و مدیریت کاربران، گروه ها و منابع موجود در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. …

ادامه مطلب »