شبکه و زیرساخت

توپولوژی Bus یا خطی

توپولوژی Bus

توپولوژی Bus به صورتی است که تمامی کامپیوترها همواره منتظر رسیدن پکت مربوط به خود در شبکه هستند. و هیچگاه به پکتی که بین دو کامپیوتر رد و بدل می …

ادامه مطلب »

مدل مرجع osi در شبکه

مدل مرجع osi

مدل مرجع osi : در ابتدای پیدایش شبکه بسیاری از آنها از نرم افزارها و سخت افزارهای متفاوتی استفاده میکردند. در نتیجه این شبکه ها توانایی انطباق و ارتباط با …

ادامه مطلب »